Politica de CONFIDENTIALITATE privind datele cu caratcter personal

Societatea Destres Company SRL - persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Loc. Ovidiu, Oras Ovidiu, str. Caminului, nr.63, cam 1, jud Constanta, avand număr de ordine în Registrul Comerțului J13/1556/2023 si CUI  48112130, mail: support@destreshop.com si/sau office@destreshop.com, va aduce la cunostinta prin prezenta politica despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016( denumit in continuare GDPR)  și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare,  Societatea Destres Company SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem "operator" atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal iar dvs., persoana fizică beneficiară a produselor noastre, client sau potential client, vizitatorul site-ului sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Definitia  unor termeni folositi in prezenta politica

"Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

"Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

"Operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern

"Consimțământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate

Scopul pentru care prelucram datele cu carater personal pe care ni le furnizati

Datele cu carater personal pe care ni le furnizati in mod direct le prelucram in vederea urmatoarelor scopuri:

  1. pentru încheierea și executarea unui contract între Destres Company SRL si dvoastra. Marea majoritate a datelor cu caracter personal sunt prelucrate pentru acest scop, aici putand intra cu titlu exemplificativ fara caracter limitativ: prelucrarea comenzilor, validarea, expedierea, emiterea facturilor fiscale aferente bunurilor achizitionate, creare cont in cadrul site-ului nostru, returul produselor si rambursarea sumelor conform politicii de retur, preluarea sesizarilor si raspunsul la acestea
  2. 2. pentru politica de marketing- vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care vă interesează, trimitandu-va mail ce contine informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii cu privire la produse similare cu cele pe care le-ati achizitionat, , informatii referitoare la produse noi pe care le comercializam, etc

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Societatea Destres Company SRL colecteaza datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, fiecare utilizator avand controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu dar fara caracter limitativ, primim informații direct de la dvs. in urmatoarele circumstante:

Când plasați o comandă pe site, ne furnizați urmatoarele date cu caracter personal:

-numele si prenumele,

- adresa de mail,

-adresa de facturare,

-adresa de livrare,

-metoda de plată, datele cardului bancar. 

-număr de telefon,

Cand va creati un cont pe site-ul nostru ne furnizati date precum: adresa de e-mail, numele și prenumele

Cand completati un formular de retur ne furnizati date cu caracter personal precum: adresa de mail, numele si prenumele, numarul de telefon, denumirea bunului pentru care solicitati retur, date bancare privind restituirea sumelor

Cand plasati o recenzie ne furnizati informatii precum, nume, prenume, adresa de mail, fotografie,  nickname

Cand ne transmiteti o solicitare/sesizare ne furnizati informatii precum: nume, prenume, adresa de mail, numar telefon.

Cand va abonati la newsletter in vederea primii de oferte ale societatii noastre ne furnizati adresa de mail.

Cand emitem factura fiscala aferenta bunurilor achizitionate prelucram date precum: numele, prenumele cumparatorului, adresa de facturare .

Este foarte important sa aveti in vedere ca in masura in care nu sunteți de acord cu furnizarea datelor dumneavoastra personale, Societatea Destres Company SRL nu poate să dea curs demersurile necesare  pentru a vă răspunde la solicitarile de plasare comanda, de retur, de raspuns la sesizari, creare cont etc.

Mai mult decat atat Politica privind protecția și securitatea datelor personale adoptata la nivelul societatii Destres Company SRL este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri. De asemenea, societatea noastra nu colecteaza si nu prelucreaza date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani, o data cu plasarea fiecarei comenzi, cumparatorul are obligatia de a declara ca are varsta mai mare de 16 ani.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal pe care dvoastra ni le furnizati in mod direct este reprezentat de art. 6 (1) a), b), c) GDPR – REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date .

Temeiurile noastre legale pentru prelucrarea datelor dvs. personale vor fi în general următoarele: există consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi, prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți.

Sursa datelor cu caracter personal

Destres Company SRL colectează date cu caracter personal direct de la dumneavoastră utilizatorii site-ului nostru.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către Destres Company SRL in vederea indeplinirii scopurilor mentionate mai sus si pentru care ne-ati dat consimtamantul şi pot fi comunicate de catre noi următorilor destinatari:

- societatiilor de curierat in vederea trasmiterii comenzilor plasate de dumneavoastra,

- societatilor care ne furnizeaza serviciile bancare;

- furnizorilor de servicii de marketing;

– societatile care ne furnizeaza servicii IT;

In cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, avem dreptul de divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Va invederam ca ne asigurăm că accesul la datele cu caracter personal ale dvs. de către terții persoane juridice se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate intre societatea noastra cu aceștia.

Perioada de stocare a datelor personale

Trebuie să rețineți că stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice. In privinta datelor de facturare - numele si prenumele cumparatorului, adresa de facturare - vor fi stocate pe o perioada de 10 ani conform legislatiei fiscale in materie.

In cazul in care ati creat un cont pe site-ul nostru, ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe site-ul nostru. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Dreptul de acces - Aveți dreptul sa ne solicitati si sa obțineti din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

Dreptul de a rectifica datele dumneavoastra- Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete pe care le detinem - art. 16 din GDPR.

Dreptul la ștergere - În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal. Nu avem obligația de a da curs solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării - În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.

Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator - denumit „dreptul la portabilitate”- Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal - art. 20 din GDPR

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor -În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) lit. (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță - art. 21 din GDPR

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată- Legea privind protecția datelor stabilește că aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe mijloace automatizate dacă decizia produce efecte juridice care vă privesc sau afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. O decizie produce efecte juridice atunci când are un impact asupra drepturilor dvs. juridice. În plus, prelucrarea vă poate afecta într-o măsură semnificativă dacă vă influențează circumstanțele, comportamentul sau alegerile

Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să ne contactați direct la urmatoarele date de contact, iar societatea noastra va depune toate eforturile pentru a va raspunde în cel mai scurt timp:

Societatea Destres Company SRL 

sediul : Loc. Ovidiu, Oras Ovidiu, str. Caminului, nr.63, cam 1, jud Constanta

mail:  support@destreshop.com sau office@destreshop.com

Pentru orice fel de nelămurire în legătură cu modalitatea in care va sunt prelucrate datele personale,  vă rugăm să ne trimiteți o sesizare la adresa menționată mai sus în vederea solutionarii pe cale amiabila, insa va informam ca puteți depune o plângere si la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Va informam ca vom actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, in functie de modificarea politicilor societatii noastre privind modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal dar si in raport cu orice modificări legislative, motiv pentru care va adresam rugamintea de a verifica periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Prezenta politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal a fost actualizata la data de 08.09.2023.